Talent- og mentorprogram

Talent- og mentorprogram

Coaching Talent LiljerTalentprogram

Hvad vil du opnå med et talentprogram?
Tre fokusområder, når succeskriterierne skal fastsættes:

  1. Organisationen. Pipeline management sikrer at nøglepositionerne i virksomheden har stærke successors klar til at træde ind. Lederne har ansvaret for at identificere og udvikle talenterne til nøglepositionerne
  2. Talenterne. Accelerering af talenternes udvikling, så de motiveres og fastholdes i virksomheden i de stillinger, hvor deres performance gør denne største forskel
  3. Potentielle talenter. Skrues kommunikationen om talentprogrammet rigtigt sammen, kan det bruges til at motivere medarbejdere til levere og udvikle sig ekstra, for at blive en del af programmet til næste år – Det kræver, alle forstår, hvad der skal til for at komme med og har en klar udviklingsplan for hvordan, de selv kan opnå det. Samtidig kan et talentprogram være en central del af Employer Value Proposition, der tiltrækker talenter fra andre virksomheder

Et målrettet talentprogram måler sin success på effekten på såvel organisationen, talenterne og potentielle talenter.

Mentorprogram

En mentor er en erfaren person, der hjælper en anden med at udnytte sit potentiale.
En mentor bruger ofte tre faktorer til at løfte sin mentee:

  1. Sin ekspertise og erfaringer
  2. Sine evner til at lytte og coache
  3. Sit kendskab til virksomheden

Et mentorprogram er effektivt ifm. et talentprogram eller som et selvstændigt program, der struktureret løfter såvel menteen, som mentoren. Ofte giver det organisationen et ledelsesmæssigt løft, når en gruppe senior ledere optræder som mentorer; de opleves som rollemodeller og motiverer dermed andre. Samtidig vil træning af og vidensdeling mellem mentorerne løfte deres evner som kulturbærere, coach og ledere.

Et målrettet mentorprogram måler sin success på udbyttet hos såvel mentees såvel som mentorer.

Coaching Talent har stor erfaring med at designe og implementere talent- og mentorprogrammer i danske, såvel som internationale virksomheder, hvor programmet dækker mere end 20 lande. Alle steder er der lagt vægt på effektmåling – og programmerne har vist sig motiverende og effektive.